Dưới đây là chính sách bảo hành, bảo trì tại  công ty cổ phầnUNION.

Chính sách bảo hành chi tiết

Đối với sản phẩm UNION: bao gồm vòi phun nước, máy bơm, bộ điều khiển.

Thời gian bảo hành: 2 năm

Điều kiện: Sản phẩm bị hư hỏng, không hoạt động,.. lỗi do nhà sản xuất trong thời gian bảo hành sẽ được bảo hành tại Union.

Đối với sản phẩm khác: Thời gian bảo hành 1 năm.

Tất cả các sản phẩm sẽ được bảo hành 1 năm theo nhà sản xuất.

Chính sách bảo trì, bảo dưỡng

Đối với tất cả các công trình của công ty sẽ được bảo trì 1 năm.

Tuy nhiên, tùy theo hợp đồng ký kết của công ty, UNION sẽ bảo trì theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký kết.

Rate this post