Quy trình thi công lắp đặt màn nước nghệ thuật

lap dat man nuoc 4

Quy trình thi công lắp đặt màn nước nghệ thuật do Union Technology thực hiện kết hợp cùng với các đơn vị thiết kế xây dựng sân khấu. 1.Chiều cao và vị trí gắn màn nước nghệ thuật Giàn khung treo màn nước nghệ thuật: yêu cầu 1 dàn khung độc lập, vì thời gian[xem chi tiết]

Màn nước thẳng và màn nước tròn có gì khác nhau.

man nuoc thang 03

Màn nước nghệ thuật được  chia làm 2 loại: màn nước thẳng và màn nước tròn. Bài viết dưới đây sẽ phân tích điểm khác nhau giữa 2 loại màn nước nghệ thuật kể trên