Đài phun nước âm sàn sàn nước Long Xuyên An Giang

Description

Đài phun nước âm sàn Long Xuyên – An Giang do Union thiết kế và xây dựng. Đây là một đài phun nước có thể trình diễn phun nước theo nhạc.